La Generalitat reconeix la tasca del CERE en favor de la llengua catalana

onomàstica3

El DOGC d’avui, 24 de juliol, publica la inclusió del CERE al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. Aquest Cens agrupa fundacions i associacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets. La inclusió del CERE dins del Cens posa en valor les activitats que aquest duu a terme i que tenen per protagonista, d’una forma o altra, la llengua catalana: tallers d’escriptura, conferències, fires, cursos, concursos literaris i de recerca, publicacions, presentacions de llibres, etc.

 

Comentaris tancats.